Haldus ja juhtimine

  • Management

Juhatus ja tema liikmete üleilmsed vastutusalad

Uponor Corporation on registreeritud Helsingis NASDAQ OMX stock exchange  börsil. Seepärast täidavad emaettevõte Uponor Corporation ja tema tütarfirmad börsiettevõtetele kehtivaid eeskirju ning määrusi. Lisaks järgib Uponor väärtpaberituru ühenduse Securities Market Association. korporatiivse juhtimise koodeksit.

Uponori juhtimismudelit kirjeldatakse üksikasjalikult veebisaidi jaotise Investorid lõigus „Korporatiivne juhtimine”. Sellest jaotisest leiab ka Uponori sisekontrolli menetluse, riskijuhtimise, sise- ja välisauditi ning siseinfo küsimuste üksikasjaliku käsitluse.

Korporatsioon

Korporatiivne juhtimine

Korporatiivse juhtimise jaotisest leiad ka Uponori sisekontrolli menetluse, riskijuhtimise, sise- ja välisauditi ning siseinfo küsimuste üksikasjaliku käsitluse.

 

Sulge