Jätkusuutlikkus

 • Jätkusuutlikkus

Rikastame elu

Jätkusuutlikkus on üleilmse kogukonna areng ja jõukus, mille ühise aluse moodustavad keskkonna järelevalve, sotsiaalne heaolu ja majanduskasv.

See kontseptsioon on kesksel kohal Uponori
− visioonis, mille kohaselt meie lahendused rikastavad üle kogu maailma inimeste elu;
− põhieesmärgis olla partnerluses professionaalidega, et luua inimestele paremat keskkonda.

Seega on jätkusuutlikkus olnud meie tegevuses juba palju aastaid väga oluline tegur. Uponor on kujunenud juhtivaks säästvalt ehitatud keskkondadesse panustajaks. Üritame kasvada tulusa jätkusuutliku ettevõttena, arendades uuenduslikke ja vastutustundlikke lahendusi, mis parandavad inimeste keskkonda ning vähendavad samal ajal ka keskkonnamõju.

Uponori visioon 2020. aastaks on
kiiresti arenev jätkusuutlik kultuur. Kestlikkus on selle puhul seotud läbipaistvalt meie väärtustega, mida toetavad kõik meie organisatsiooni tegevused. Jätkusuutlikkus aitab kaasa ka meie ettevõtte tulusale kasvule.

Lähtudes oma veendumustest oleme kestliku tuleviku loomisel pühendunud järgmisele.

Juurutame jätkusuutlikkust sügavale meie ettevõtte mõttelaadi.
Vähendame keskkonnamõju.
Rikastame elu uuenduslike lahendustega.
Kaasame jätkusuutlikkuse teekonnale väliseid huvirühmi.
Korporatsiooni mõtteviis

Et saavutada teel jätkusuutlikku tulevikku edu, tunneme vajadust töötada välja ettevõtte kestlikkuskultuur, kus töötajad on täielikult pühendunud ja kaasatud.

Keskkonnahoidlik mõtteviis

Me saame tooraineid valides ja oma turgusid toodetega varustades vähendada hoonete ning ehitustööde keskkonnamõju toodete kogu kasutustsükli kestel.

Lahenduste põhine mõtteviis

Oma ajakohaste toodetega aitame saavutada süsinikuheite nulltaset mugavates ja tervislikes ehitatud keskkondades.

Aktsionärid

Me mõistame, kui vajalik on teha koostööd kõikide huvirühmadega, et aidata luua kestlikke kogukondi tulevastele põlvedele.

Pühendume oma eesmärgile

 • Ühiskond
 • Jätkusuutlik mõtteviis
 • Mõistame, et peame kogu organisatsiooni üleselt panema aluse tugevalt fokusseeritud mõtteviisile.

 • Operatsioonid
 • Keskkond
 • Korraldame tegevust kogu oma tarneahela ulatuses nii, et väheneks selle mõju keskkonnale.

 • Süsteemid
 • Uuenduslikud lahendused
 • Usume lahendustesse, mis aitavad vähendada keskkonnamõju nullini.

 • Koostöö
 • Side ühiskonnaga
 • Jätkusuutlikkus algab sellest, kuidas me kohtleme inimesi töötajatest kuni laiema kogukonnani.

Indikaatorid

Meie viis

Jätkusuutlikkus on igivana kontseptsioon. Meile on see lihtsalt loomulik.

 

Sulge