Keskkond

 • Tootmine ja logistika

Keskkonnajuhtimissüsteem

Keskkonnakaitse on meie tarneahelas tähtsal kohal. Standard ISO 14001 hõlmab põhinõudeid, mida organisatsioonid kasutavad mõjusa keskkonnajuhtimissüsteemi väljatöötamiseks ja rakendamiseks.

  • Jätkusuutlikkus meie enda tegevuses

  • Säästlik tarneahel ei hõlma ainult meie enda tegevust. Sel põhjusel peavad ka meie tarnijad järgima standardite ISO 14001 ja ISO 9001 põhimõtteid ning samuti kehtivaid keskkonda ja töösuhteid puudutavaid õigusakte. Meie tarnijate raamkokkuleppe eesmärk on tagada kvaliteedistandarditest ja korporatiivse vastutuse standarditest kinnipidamine terve meie tarneahela ulatuses..
  • Energia tõhus tarbimine

  • Meie ettevõttesisesele tegevusele antud hinnangute kohaselt tuleneb kõige suurem keskkonnamõju tootmistsehhide, transpordi ja muu logistikaga seotud energiatarbest. Sellepärast püüamegi vähendada oma energiavajadust ja suurendada samal ajal tarbitava taastuvenergia osakaalu.

  • Süsinikdioksiidi heide

  • Osaleme süsiniku avalikustamise projektis (Carbon Disclosure Project, CDP). Alates 2009. aastast mõõdame kogu kontserni kasvuhoonegaasi heitkoguseid ja mõju kliimamuutusele. Aastast aastasse teeme kõik selleks, et kahandada oma heitkoguseid ja parandada süsinikdioksiidi heidet puudutavate andmete täpsust. Meie eesmärk on vähendada 2015. aastaks süsinikdioksiidi heidet 15% (baasaasta 2009).

  • Jäätmekäitlus

  • Tõhus jäätmekäitlus on üks meie tootmistsehhide arengueesmärkidest. Plasti on väga lihtne uuesti ringlusse võtta ja meie tootmisjääke saab kasutada muudes tootmisprotsessides. Lisaks võib osast meie jäätmetest toota energiat, mis aitab vähendada prügilatesse ladestatavat jäätmehulka.

Indikaatorid

Jätkusuutlikkuse näitajad

Arendame pidevalt Uponori ülemaailmsete üksuste tootmis- ja logistikategevuse tähtsamate keskkonnanäitajate mõõtmist.

 

Sulge