Side ühiskonnaga

  • Koostöö

Vastutus

Mõistame, et ainult siis, kui ühendame oma ressursid väliste huvirühmadega, suudame luua jätkusuutlikud kogukonnad tulevastele põlvedele. Meie tegevusalad hõlmavad partnerlust ehitussektori professionaalidega ja samuti koostööd akadeemilise kogukonnaga. Tänu jätkusuutliku poliitika rakendamisele ehitussektoris on meil võimalus panustada kestliku ehituse heade tavade väljakujundamisse. Koostöö akadeemilise kogukonnaga annab meile võimaluse arendada tulevasi juhte kestliku ehituse alal.

Loodusvarade säästmine on tähtis taimedele, loomadele ja tervele inimühiskonnale. Toetame aktiivse partnerina Stockholmi rahvusvahelist veeinstituuti SIWI Stockholmi veeauhinna väljaandmist (Stockholm Water Prize). Selle iga-aastase auhinnaga tunnustatakse isikuid, institutsioone ja organisatsioone, kelle töö panustab suurel määral veeressursside säilitamisse ja kaitsesse ning planeedi asukate ja ökosüsteemide tervise parandamisse, aidates meil üheskoos luua paremat inimkeskkonda.

Riiklikul ja kohalikul tasemel osaleme arvukate organisatsioonide töös ning üritustel, mis jagavad kõik sama missiooni. Need on suuremahulised abiprogrammid, nagu Make It Right, mille raames ehitatakse ohutuid, säästvaid ja soodsaid elamuid töötavatele peredele ning mille pingutused on suunatud New Orleansi taastamisele pärast orkaan Katrinat. Kuid on ka väikesemahulisi, kuid olulisi projekte, nagu kalakotkaste pesitsemisala taastamine Lõuna-Soomes.

Partnerlus professionaalidega

Ehitussektori jätkusuutlikkust edendades tugineme koostööle ja partnerlussuhetele. Sel moel anname panuse keskkonnaalaste täienduste tegemisele ehitusprotsessis alates projekteerimisest kuni projekti lõpuleviimiseni.

Selle koostöö lihtsustamiseks osaleme sektori olulisemates võrgustikes.

Encord logo

ENCORD

Uponor on Euroopa ehitusettevõtete uurimis- ja arendustegevuse võrgustiku ENCORD (European Network of Construction Companies for Research and Development) liige ning osaleb koos valdkonna suuremate ettevõtetega ehitussektori üleeuroopalise jätkusuutlikkuse kontseptsiooni ja raamistiku väljatöötamises.

Teppfa logo
TEPPFA

Euroopa plasttorude ja -liitmike ühenduse TEPPFA (The European Plastic Pipes and Fittings Association) liikmena kaitseme sektori huve Euroopa tasandil ning pühendume keskkonnaprobleemidele ja säästvale arengule. Põhja-Ameerikas osaleme ka USA-s paikneva plasttorude ja -liitmike ühenduse PPFA (Plastic Pipe and Fittings Association) jätkusuutlikkust puudutavas tegevuses.

Nordic build logo
NORDIC BUILT

Nordic Built on Põhjamaade kaubandus- ja tööstusministrite loodud algatus, mille eesmärk on kiirendada kestlike ehituskontseptsioonide arendamist. Programm Nordic Built pakub atraktiivseid ja tõhusaid koostöökohti ning viib ellu konkreetseid projekte, mis demonstreerivad maailmatasemel lahendusi. Ka Uponor on programmi osaline.

 FIBBC logo Rohelise ehituse nõukogud

Oleme liikmeks mitme riigi rohelise ehituse nõukogus (Green Building Council), kus üleilmsel tasandil edendatakse ehitatud keskkondadega seotud jätkusuutlikke tavasid.

Uponor on Euroopa ehitusettevõtete uurimis- ja arendustegevuse võrgustiku ENCORD (European Network of Construction Companies for Research and Development) liige ning osaleb koos valdkonna suuremate ettevõtetega ehitussektori üleeuroopalise jätkusuutlikkuse kontseptsiooni ja raamistiku väljatöötamises. Loe lisaks: ENCORD - Sustainable Development Charter.

Sulge