Uponor koostööpartnerina

 • Uponor partnerina

Toetame ja teenindame kogu projekti vältel

Meie tegevus lähtub soovist pakkuda väärtust oma klientidele ja partneritele. Keskendume pikaajalisele koostööle, usaldusväärsele partnerlusele ja lahendustele, mis aitavad klientide ettevõtteil edeneda. Uponori põhieesmärk on teha teiste professionaalidega koostööd ja luua inimestele nii parem keskkond.

Uponor on pikaajaline ja laialdaste teadmistega tarbevee-, sisekliima- ja taristulahenduste tarnija. Kuid tooted on vaid üks Uponori kompetentsuse aspektidest. Tõeline lisaväärtus on aga kogu pakett: kliendi vajaduste ennetamine; klientide abistamine, et leida nende projektidele ideaalsed lahendused; ja tipptasemel teenuse pakkumine.

Uponori edu oleneb meie professionaalsete koostööpartnerite edust. Seepärast hõlmab Uponori jaoks kvaliteedi mõiste paljusid aspekte, millest tugi, klienditeenindus, pikaajaline töökindlus ja toodete kvaliteet moodustavad vaid ühe osa. Tõelise teerajajana plast- ja komposiittorusüsteemide ning kiirguskütte- ja -jahutussüsteemide alal on Uponor pälvinud üle maailma usaldusväärse maine. Kui Uponori süsteemid on nõuetekohaselt projekteeritud ja paigaldatud ning kui neid õigesti kasutatakse, säilivad nad sama kaua kui hooned, kuhu nad on paigaldatud.

Selleks et süsteemide paigaldamine elamutes, ärihoonetes ja asulataristute rajamisel laabuks, paneb Uponor suurt rõhku paigaldajate ja ehitajate harimisele ning koolitamisele. Igal aastal korraldame üle 20 000 koolituspäeva tähtsamatele sihtrühmadele, nagu töövõtjad, paigaldajad, arendajad, projekteerijad ja kinnisvaraomanikud.

  • Pakume üleilmseid kogemusi, kvaliteeti, teadmisi ja püsivaid partnerlussuhteid, millest ka Sina meie koostööpartnerina kasu saad. Kui vajad tuge, oleme Sinu jaoks olemas projekti kõikides järkudes: algsest ideest kuni üleandmiseni välja, nii telefonitsi, silmast silma kui ka objektil.

  • Ehituses langetatakse kõige tähtsamad otsused ammu enne esimese projekti koostamist. Kontseptsiooni ja kavandamise etapil toetame investoreid, arendajaid ning ehitajaid alternatiivseid süsteemilahendusi pakkudes: aitame neil leida kohe õige tee. Andes esialgseid hinnanguid investeeringu ja jooksvate kulude kohta, aitame luua projektile kindla finantsaluse. Me aitame leida koolitatud ja kvalifitseeritud projekteerijaid, et tulemus oleks võimalikult kvaliteetne. Samuti toetame mõjusat turundustegevust, mis on suunatud kavandatava hoone lõpptarbijatele.

  • Kontseptsioonietapist ehitustöö juurde edasi liikudes on vaja projekteerimisel toime tulla kõikvõimalike üksikasjade ja keerukate detailidega, mis kuuluvad tänapäevase ehitustehnoloogia juurde. Lisaks eriteadmistele vajab see ülesanne ka äärmiselt efektiivseid arvutipõhiseid tööriistu.

   Projekteerimisega tegelevatele professionaalidele on suureks abiks meie koolitused, projekteerimisnäited ja -rakendused ning meie pakutavad sisekliima-, tarbevee- ja taristulahendused.

   Partnerluses Uponoriga saab klient oma projektide puhul tehnilist tuge ja nõu. Me kontrollime, et projekt viidaks ellu efektiivselt, mis on eriti oluline investoritele, arendajatele ja ehitusteenuse pakkujatele.

  • Ehitustöö tähendab projektide muutmist reaalsuseks. Äärmiselt olulised on seejuures nii tarned, logistika, tooted kui ka tõhus paigaldamine. Meie toodete kvaliteet ja paigaldamislihtsus on üle maailma kuulus. Lisaks sellele omandavad ehitajad meie koolitustel oskused, mis loovad eelduse kiireks ja usaldusväärseks paigaldustööks.

   Ehitusteenuse pakkujaid aitame tarnete ja logistika kavandamisel ja kooskõlastamisel: nii saab klient kõrvaldada ehitustegevuse käigus tekkida võivaid probleeme. Pidevat tehnilist tuge pakkudes ja paigaldatud süsteeme kontrollides tagame igale paigaldustööle kvaliteedi.

  • Kui ehitustööd on lõppenud, algab hoone tegelik kasutamine. See on oluline etapp, mille juurde kuulub ehitustöö lõplik heakskiitmine ning mis paneb aluse hoone tõhusale käitamisele ja hooldamisele. Kasutuselevõtmise etapis toetame oma partnereid meie süsteemide ettenähtud töövõimsuse kontrollimisel. Anname kliendile alati lõpliku süsteemi täielikud ja täpsed dokumendid. Meie koolitused aitavad ehitiste haldusega tegelevatel professionaalidel tagada hoonete sujuva ja probleemideta kasutuse. Samuti pakume tuge oma süsteemide kasutamisel, optimeerimisel ja saneerimisel (kui seda viimaks vaja on) – mitte ainult täna ja homme, vaid kogu hoone elutsükli vältel.

Sulge