Visioon ja strateegia

  • Visioon ja strateegia

Loome inimestele parema keskkonna

Uponori põhieesmärk on partnerlus professionaalidega, mis võimaldab luua inimestele paremaid keskkondi. Olgu era-, äri- või ühiskondlikes ruumides – meie tooted aitavad luua tingimusi, kus inimesed tunnevad elamisest ja tööst rõõmu. Partnerluses professionaalidega aitame luua säästvamat tulevikku. Tehes tihedat koostööd ehitussektori asjatundjatega, soovime anda neile midagi enamat ja erilist ehk kõike seda, mida nad ühe või teise projekti puhul oma töö paremaks tegemiseks ja edu saavutamiseks vajavad.

Visioon
Meie lahendused rikastavad inimeste elu üle kogu maailma.

Uponori eesmärk on rikastada inimeste elu, pakkudes kvaliteetseid sisekliima-, tarbevee- ja taristulahendusi. Need lahendused ülendavad elamismugavuse uuele tasemele ja aitavad säästa loodusvarasid, nad on energiatõhusad ja ohutud kasutada.

Sektori juhtiva kaubamärgi omanikuna on Uponori siht säilitada pidevat tulusat kasvu ja tugevdada oma väljapaistvat positsiooni olulisemates geograafilistes piirkondades.

Strateegia
2003. aastast on Uponori strateegia keskendunud kolmele põhielemendile: kasv, kaubamärk ja hea tootmiskvaliteet. Ettevõte on pühendunud järjepidevalt nendele alustaladele, et panna kindel alus tulusale kasvule ka tulevikus.

Üks Uponori strateegilisi eesmärke on tegutseda nendes tootesegmentides ja nendel turgudel, kus ettevõte suudab saavutada tugeva turupositsiooni. Meie ettevõtte äritegevus on suunatud peamiselt Euroopa ja Põhja-Ameerika turule, kuid me tegutseme ka Lähis-Idas ning Aasias.

Uponori kaubamärk
Uponori kaubamärgi keskne põhimõte on aidata kliendil luua säästval viisil paremat inimkeskkonda. Standardite ja stiilide muutudes teisenevad ka inimeste ootused. Meie Uponoris tahame olla lojaalne ja usaldusväärne partner, kelle poole inimesed võivad pöörduda, et saada oma vajadustele vastavaid teenuseid ja tooteid.

Kõike seda me mõtlemegi, kui ütleme: Uponor – Simply more!

Naudin oma tööd

Uponor väärtustab

Meie väärtused kajastavad seda, mida taotleme, ning selgitavad seda, kuidas soovime käituda klientide, koostööpartnerite ja üksteisega.

 

Sulge