Innovatsioon

Vesi – elukvaliteet – tõhusus - Uponor töötab välja tulevikulahendusi

innovation@uponor

Joogivett napib kogu maailmas – Uponor aitab seda hinnalist ressurssi säilitada

Kuidas hakkavad tarbijad ja tööstus meie hinnalist ressurssi tulevikus kasutama? See on keskne teema tulevikuks. Uponor on pühendunud vee jätkusuutlikkusele ning töötab välja uuenduslikke kontseptsioone, mis võimaldavad joogivee ohutut nautimist ja säästlikku tarbimist.

Üha rohkem inimesi elab linnas – Uponor tagab nende elukvaliteedi

Eriti tähtis on tagada elanikkonna elukvaliteet tiheda asustusega piirkondades. See puudutab kõiki valdkondi: kodu, töökohta ja vaba aegaLinnaelanike osa tööstusriikides
Allikas: Roland Berger

Pilk Uponori tulevikulaborisse: Iideed, teadustöö, kontseptsioonid

Uuendusliku ettevõttena investeerib Uponor ulatuslikult teadus- ja arendustegevusse. Uponor peab oma klientide ja partneritega intensiivset dialoogi. Osalege kogemustevahetuses. Rääkige meile oma soovidest ja kogemustest. Või rääkige meile, kus näete potentsiaali energia säästlikumaks kasutamiseks ja vee hügieeniliseks haldamiseks. Koos leiame lahendusi, mis on kasulikud ka teistele.

Vajame oma ideede edasiarendamiseks loovisikuid. Uponor väärtustab kõrgelt oma töötajate head haridust ja koolitust. Täiendavat teavet Uponori töö ja vabade töökohtade kohta leiate siit
. Pakume klientidele ja partneritele Uponor Academys seminare ja üritusi teemadel, mis käsitlevad veevarustust, kütet ja jahutust. Teavet leiate siit.