uponor hügieen

Uuendus

Veekasutuse parendamine

Veetarbimise jälgimine ja vähendamine

Uponor on uuenduslik nii tootearenduses kui ka „värkvõrgu“ teemal. Meie Ameerika partner Belkin International on üks juhtivaid tegijaid tarbeelektroonika ning võrgu- ja nutimajatehnoloogia alal. Ühisettevõte „Phyn“ ühendab mõlema firma pädevust. Nad töötavad välja süsteeme joogiveevarustuse automaatseks jälgimiseks hoonetes. Eesmärk on ära hoida lekkeid ja lõpuks vähendada vee tarbimist. See loob ainulaadse lisandväärtuse, millest saavad tarbijad lõppkokkuvõttes niisama palju kasu kui tööstus.
Uponor laiendab läbi ühisettevõtte märkimisväärselt oma tänaseid valdkondi. Samal ajal suurendab ettevõte oma pädevust joogiveevarustuse ja hügieeni alal. Esimest korda ühendatakse värkvõrk joogiveevarustuse intelligentse seire ja juhtimisega. See on tähtis samm targa maja tehnoloogias.

Lekkehoiatussüsteemid

Kommunaalettevõtted võiksid vältida vee raiskamist ja veekadusid transpordi käigus ning niiviisi säästa ressursse ja raha. Varane lekke- või torukatketuvastus vähendab kahjustusi ja ühtlasi ka kindlustusmakseid. Projekteerijatel oleks joogiveesüsteemide mõõtmete kavandamisel juurdepääs juba paigaldatud süsteemide digiandmetele. Kliimatehnikaettevõtted võiksid pakkuda oma klientidele täiendavaid seireteenuseid:

More information on Phyn

Hinda vee kvaliteeti sekunditega