Juriidiline teatis

Juriidiline teatis

Uponor World Wide Web (www) lehekülgedele sisenemiseks olen nõus alljärgnevate tingimustega. Kui te ei nõustu järgmiste tingimustega, ei saa te seda veebilehekülge kasutada.

 
Nimetatud www-lehekülgede kaubamärgi omanik on Uponor Corporation. Mis tahes õigused käeolevaga kaitstud. Järgmiste lehekülgede teabe mis tahes kujul reprodutseerimine, edastamine, edasimüümine või salvestamine ilma Uponor'i eelneva kirjaliku loata on keelatud, välja arvatud juhul kui: Uponor lubab nimetatud lehekülgi sirvida, teha koopiaid või väljavõtteid, kui seda tehakse isiklikuks, mitteäriliseks, informatiivseks kasutamiseks. Meie www-lehekülgede üksikute osade kohta kehtivad eritingimused.

Käesolev lehekülg ja selle sisu on mõeldud kõikidele inimestele, kes tunnevad huvi Uponor'i vastu. Uponor ei garanteerida, et lehekülgedel ei esine vigu või et need on pidevalt kättesaadavad. Uponor jätab endale õiguse lehekülgi revideerida või mis tahes hetkel juurdepääs nendele sulgeda.

Käesolevate lehekülgede sisu suhtes ei anta mingeid garantiisid. Uponor Corporation ja ükski teine gruppi kuuluv ettevõte ei vastuta otsese või kaudse kahju eest, mis tuleneb käesoleva teenuse kasutamisest või mittekasutamisest.
Uponor'i veebilehekülg võib sisaldada linke teistele interneti lehekülgedele. Enne kasutamist kontrollige ja nõustuge vastava lehekülje reeglitega. Uponor'il puudub kontroll lehekülje sisu üle ja ta ei vastuta sellistel lehekülgedel loodud ja avalikustatud materjalide eest. Lisaks ei tähenda mitte-Uponor'i leheküljele suunav link seda, et Uponor kiidab selle lehekülje või sealt viidatud teabe, tooted või teenused heaks.

Uponor on registreeritud kaubamärk, mille omanikuks on Uponor Corporation. Uponor'i tootenimed on kas kaubamärgid või Uponor'i registreeritud kaubamärgid. Muud siinnimetatud tooted või ettevõtted võivad olla kaubamärgid või nende omanike firmanimed.

Juurdepääs antud leheküljele ei taga teile litsentsi või õigust kasutada kuvatud graafikat ilma Uponor'i või kolmanda osapoole eelneva kirjaliku loata.

Sulge