Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Autoriõigus

Copyright 2009 Uponor Corporation, Vantaa, Soome. Kõik õigused kaitstud.
Uponor GmbH omab ainuõigust veebilehekülje uponor.ee sisule, mis kehtib eriti nimetatud leheküljel kuvatavate teksti, kujutiste, graafika, heli, animatsiooni, videote ja integreeritud dokumentide, nende kujunduse ja linkide kohta. Veebilehekülje sisu ei ole lubatud kopeerida, levitada, muuta, kirjastada, salvestada infosüsteemi või teha kättesaadavaks kolmandale osapoolele ärilistel eesmärkidel kasutamiseks või levitamiseks ilma Uponor GmbH eelneva kirjaliku loata.


Garantii, vastulause

Tekstid, viited ja illustratsioonid on hoolikalt koostatud. Siiski ei ole antud leheküljel esitatud teave siduv. Uponor GmbH ei anna garantiisid sellel leheküljel esitatud teabe õigsuse, täpsuse, ajakohasuse või terviklikkuse kohta. Uponor GmbH ei vastuta kolmanda osapoole veebilehekülje sisu eest, millele viitavad Uponor GmbH hüperlingid. Siin on otsene viide selle kohta, et Uponor GmbH ei oma kontrolli viidatud linkide lehekülgede kujunduse ja sisu üle. Sama kehtib kõikide meie veebileheküljel olevate linkide ja lehekülgede sisu kohta, kuhu nimetatud lingid viitavad. Kolmanda osapoole veebileheküljele viitava lingi kasutamise eest vastutab kasutaja ainuisikuliselt. Kaubamärgi registreerinud omanike õigused on kaitstud. Uponor GmbH jätab endale õiguse teha muudatusi või täiendada esitatud teavet ilma sellest eelnevalt teavitamata.
Uponor GmbH ei vastuta kahjude eest, juriidilisest aluses olenemata, mis tulenevad selle veebilehekülje või sellelt lähtuvate veebilehekülgede kasutamisest. Lisaks sellele ei vastuta ta kahjude eest, äritegevuse katkemise, programmide ja muude andmete kadumise eest. See kehtib ka juhul, kui meid on teavitatud selliste kahjude ja kadumiste võimalikust esinemisest.
Eelpoolnimetatud vastulause ei kehti juhul, kui jäseme või keha kahjustus või eluohtlik vigastus tekib Uponor GmbH või tema poolt volitatud isiku või Uponor GmbH poolse tahtliku rikkumise või ränga hooletusvea tõttu.


Kaubamärgi õigused

Sellel leheküljel kasutatava Uponor brändi ja mis tahes teiste registreeritud kaubamärkide registreeritud omanik on Soomes paiknev Uponor Corp. või mõni Uponor Group'i tütarettevõte.

Andmekaitse

Juhul kui veebilehekülje kasutamiseks palutakse sisestada isikuandmed, kasutab Uponor GmbH nimetatud andmeid ülima hoolikusega (Saksamaal kehtiva Andmekaitse Seadusele vastavalt). Nimetatud andmed edastatakse kolmandale osapoolele ainult juhul, kui kasutaja on selleks vastava nõusoleku andud. Vajadusel edastatakse nimetatud andmed ainult Uponor GmbH-ga seotud Uponor Group'i tütarettevõtetele.
Juhul kui veebilehekülje kasutamiseks palutakse sisestada isikuandmed, kasutab Uponor GmbH nimetatud andmeid ülima hoolikusega (Saksamaal kehtiva Andmekaitse Seadusele vastavalt). Nimetatud andmed edastatakse kolmandale osapoolele ainult juhul, kui kasutaja on selleks vastava nõusoleku andud. Vajadusel edastatakse nimetatud andmed ainult Uponor GmbH-ga seotud Uponor Group'i tütarettevõtetele.


Teave kasutaja jälgimise kohta

Nimetatud veebilehekülg kasutab Google Analytics'it, mis on Google Inc. ("Google") kuuluv analüüsiteenus. Google Analytics kasutab „küpsiseid“ ja tekstifaile, mis on teie arvutisse salvestatud ja lubavad teie veebilehekülje kasutamist analüüsida. Teave (kaasa arvatud teie IP aadress) teie veebilehekülje kasutamise kohta luuakse nimetatud „küpsiste“ poolt ja saadetakse salvestamiseks USA-s asuvasse Google serverisse. Google kasutab nimetatud teavet veebilehekülje kasutamise analüüsimiseks, koostab veebilehekülje operaatorile lehekülje kasutamise aktiivsuse kohta raportid, et pakkuda veebilehekülje ja interneti kasutamisega seotud täiendavaid teenuseid. Google saadab sellist teavet ka kolmandale osapoolele seadusega ettenähtud korras või kui kolmandal osapoolel lasub vastutus Google andmete töötlemise eest. Google ei seosta kunagi teie IP aadressi muude Google andmetega. “Küpsiste“ installeerimist blokeeritakse brauseri tarkvara sätete muutmisega. Siiski, „küpsiste“ blokeerimisel ei pruugi olla juurdepääsu veebilehekülje kõikidele funktsioonidele. Veebilehekülje kastumisega annate Google'le nõusoleku eespool nimetatud eesmärkidel teie kohta kogutud andmeid eespool kirjeldatud viisil töödelda.
Uponor is committed to protecting your privacy and personal data. We apply a high level of protection, and process your personal data in accordance with applicable legislation and privacy principles. This privacy policy provides information on how we process personal data. “Personal data” refers to information on an identified or identifiable natural person. This policy applies to the processing of personal data when Uponor is the data controller of such data.

 

Sulge