Uponori ehituslahendused

Ehituslahendused

Hügieen, mugavus ja energiasäästlikkus igasse hoonesse

Iga hoone on plaani, kujunduse ja kasutuse poolest erinev. Uponori lahendused energiajuhtimiseks, kütmiseks ning kanalisatsiooni ja kliimaseadmete paigaldamiseks on niisama individuaalsed nagu hooned ise.

Ühepereelamute elanikud vajavad meeldivaid elutingimusi ja turvalist joogiveevarustust. Mitmepereelamute ja hotellide omanikud on huvitatud kõrgekvaliteedilisest ja energiasäästlikust ehitustehnoloogiast ja nendega seotud võimalikult madalatest hoolduskuludest.

Paljud inimesed veedavad suurema osa päevast büroohoonetes. Meeldiv ruumitemperatuur on tähtis element, mis võimaldab neil tõhusalt töötada. Uponor teab, kuidas kütte- ja jahutuslahendused mängivad siin võtmerolli.

Spordirajatiste ja tööstushoonete kütmist, jahutust ja veevarustust on ammust aega peetud väga energiamahukaks ja kulukaks. Sellistes valdkondades nagu kliimatehnoloogia ja küttelahendused on Uponor leidnud lahendusi taastuvenergiate või tootmisprotsesside heitsoojuse kasutamiseks kulude vähendamise eesmärgil.

 

ühepereelamud

Nautides meeldivaid elutingimusi ühepereelamutes

 • Uponori hoonepaigaldised sobivad nii uusehitus- kui ka renoveerimisprojektidele
 • Temperatuuri ühtlane jaotus ruumis
 • Väiksem energiavajadus tänu tõhusale tehnilisele hoonevarustusele
 • Sobivad ideaalselt taastuvenergiaallikatele
 • Uusimad joogiveevarustuse lahendused tagavad hügieeni
Rohkem lahendustest ühepereelamutele

Lahendused mitmepereelamutele - usaldusväärsus ja tõhusus

 • Tõhus hooneinstallatsioon on pikaajaline investeering
 • Jätkusuutlikud, energiasäästlikud lahendused
 • Hügieeniline joogiveevarustus
 • Õige energiajuhtimine võib vähendada primaarenergiavajadust 25%
 • Hoonevarustustehnika, sobib uusehitus- ja renoveerimisprojektidele
Rohkem lahendustest mitmepereelamutele
mitmekorruseline maja, korrusmaja
Kontorihooned

Jätkusuutlik tehnoloogia kõigile hoonetele

 • Investeering varustustehnoloogiasse on produktiivse töökeskkonna võti
 • Hoonete atraktiivsus suureneb optimaalse varustustehnoloogia kaudu, mis lisab varale väärtust
 • Kiirguskütte ja -jahutuse lahendused kasutavad ehitusstruktuuri pindu
 • Minimaalne energiatarve ja maksimaalne mugavus Uponori soojusjaotussüsteemidega
Rohkem lahendustest büroohoonetele

Tõhusa energia kontseptsioonid ja kliimakontrollitehnoloogia tööstusrajatistele

 • Kiirguskütte ja -jahutuse lahendused on energiasäästlikud
 • Püsiv temperatuur ja suhteline õhuniiskus kõigil tasanditel kogu rajatises
 • Suur tõhusus ning äärmiselt madalad hooldus- ja teeninduskulud tänu tõhusale hoonevarustustehnikale
 • Paindlik kasutus tänu individuaalsetele tehnilistele hooneseadmetele
 • Tehniliste hooneseadmete planeerimine ühest allikast
More about solutions for industrial buildings
Tööstushooned
Hotellid

Hotellikülastajad saavad juhtida elutingimusi oma tubades

 • Rahuldada saab suure hulga erinevate asukate vajadusi
 • Joogiveesüsteemid vastavad igal ajal kõrgetele hügieenistandarditele
 • Jahutust ja kütet saab individuaalselt reguleerida igas toas igal kellaajal
 • Tasemel jahutus-, kütte- ja sanitaartehnoloogia
Rohkem lahendustest hotellidele

Tõhus hoonevarustus spordi- ja puhkerajatistele

 • Talub igasugust koormust ja ei tekita kukkumisohtu
 • Madalad paigaldus-, töö- ja hoolduskulud
 • DIN Certco sertifikatsioon kõigile süsteemidele ja põrandastruktuuridele
 • Saab kombineerida taastuvenergiaallikatega
Rohkem lahendustest spordirajatistele
spordirajatised