hotellide ehituslahendused

Ehituslahendused

Hotellid

Võõrsil nagu kodus

Inimesed, kes reisivad palju kas äriasjus või lõbu pärast, tahavad tunda end ööbimiskohas mugavalt. Seepärast pakuvadki moodsad hotellid oma külastajatele midagi enamat kui pelgalt voodit. Restoranid, poed, spordirajatised, spaad ja avarad fuajeed, kus inimesed koguneda saavad, on saanud standardiks. Kõrgetasemeline interjöör on täpselt sama tähtis kui mitte nähtav energiasäästlik hügieenilise kraanivee tehnoloogia ning mugavad kütte- ja jahutuslahendused ruumitemperatuuri reguleerimise võimalusega.

Hügieeniline, paindlik joogiveevarustus

 • Süsteemilahendused täiesti hügieenilisele kraaniveesüsteemile
 • Hügieenijuhtimissüsteem ja ahelpaigaldus
 • Lihtne planeerimine, paigaldamine ja juhtimine ühestainsast allikast pärit komponentidega
 • Legionella ennetamine
Rohkem hügieenilistest joogivee lahendustest
Hügieeniline kraaniveevarustus Smatrix aqua plus

Kuidas kiirgusküte töötab?

Tuntud ekspert prof Stefano P. Corgnati
Torino Polütehnilisest Instituudist annab hõlpsasti arusaadava selgituse Uponori kiirgussoojusjaotuse lahenduste eeliste kohta.

Energiasäästlik kütte- ja jahutustehnoloogia

 • Maksimaalne mugavus hotellikülastajatele
 • Nähtamatu, energiasäästlik lahendus
 • Ideaalne viis taastuvenergia integreerimiseks
 • Usaldusväärsed, tõestatud tooted
 • Täpselt reageeriv juhtimine
Rohkem põrandakütte ja jahutuse lahendustest
Energiasäästlik kütte- ja jahutustehnoloogia
Paigaldajad

Eelised teile:

Uponori uuenduslikud süsteemilahendused hõlmavad kogu kiirguskütte ja- jahutussüsteemide valikut, samuti paigaldustehnoloogiat hügieenilise kraaniveesüsteemi jaoks igas suuruses hotellikompleksides. Tänu laiale suuruste ja rakenduste valikule saab moodulsüsteeme kombineerides luua loendamatul hulgal lahendusi. Uponor võib aidata teid igal projekti etapil planeerimisest kohapealse paigalduseni. Meie sise- ja välisteenuste eksperdid on teie käsutuses, et anda teile praktilist abi ja nõu.

Faktid

 • Tõestatud kvaliteet ja usaldusväärsus
 • Täielikud süsteemid ühest allikast
 • Kiire ja lihtne paigaldus
 • Laiaulatuslik teenus Uponorilt
Hoone omanik / investor

Eelised teile

Uponori usaldusväärsed ja tõhusad kütte- ja jahutuslahendused ning joogiveevarustus tagavad hotelli jätkusuutliku ja tõrgeteta toime. Pidev loputusprotsesside jälgimine aitab kaasa legionella ärahoidmisele. Võimalus ruumitemperatuuri täpselt reguleerida hoiab energiavajaduse väiksena. Nii saate säästa raha nii ehituse ajal kui ka kogu oma hoone kasuliku eluea vältel. Uponor võib aidata teid igal projekti etapil, kui soovite.

Faktid

 • Sobivad taastuvenergiaallikatele
 • Madalad hooldus- ja energiakulud
 • Lisaväärtus varale
 • Üks kontakt mitme süsteemi peale
 • Ruumitemperatuuri täpne reguleerimine
 • Puhas ja tervislik kraanivesi kogu aeg
Arhitekt/disainer

Eelised teile

Hotellihoonete planeerimisel tuleb arvestada suure hulga nõuetega. See käib nii uusehitus- kui ka renoveerimisprojektide kohta. Täita tuleb ulatuslikke eeskirju energiasäästlikkuse, hügieeni ja juurdepääsetavuse osas, samuti kõige värskemaid joogiveemääruseid. Uponori pinnakütte- ja jahutussüsteemid integreeritakse nähtamatult hoone struktuuri. Nii annavad need teile interjööride kujundamisel suure arhitektuurilise vabaduse. Me toetame teid kogu hoone planeerimise ja ehituse vältel – alates esimestest kavanditest, kinnitamistest ja lepingu sõlmimisest ning lõpetades kasutuselevõtmisega.

Faktid

 • Rohkem vabadust teie ruumiplaneerimisse
 • Keskkonnasõbralik küte ja jahutus
 • Kohandatud süsteemid uusehitus- ja renoveerimisprojektidele
 • Täiuslikud süsteemid ühest allikast
 • Jätkusuutlik, probleemivaba töö

Lugege veel hotellide kohta

Hotellide ehituslahendused

Uponori lahendused hotellidele

Infobrošüür

Lugege veel hotellide kohta

Täielikud ehituslahendused ja teenused, et tagada maksimaalne

 • Hügieen
 • Mugavus
 • Energiasäästlikkus
PDF 12.50MB