Uponorin ratkaisut teollisuuteen

Ehituslahendused

Tööstushooned

Tulevik on tööstuses

Ülemaailmne tööstustootmine seotakse järgnevatel aastatel moodsa info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga. See nõuab intelligentseid ja digitaalselt võrgustatud süsteeme. Paljud loovisikud juba tegelevad tulevikuprojektidega jätkusuutliku ja energiasäästliku maailma jaoks. Võrgustike loomine hoonetesse on samuti muutumas üha tavalisemaks ning need suudavad juhtida hoonete tehnilisi süsteeme iseseisvalt. Need reageerivad automaatselt keskkonna mõjudele ja asukate eelistustele. Oma uuenduslike toodete ja süsteemide portfelliga on Uponor tuleviku nõudmiste rahuldamiseks hästi varustatud.

uponor tööstushoone

Tõhusa energia kontseptsioonid halli tüüpi rajatistele

  • Madalad investeerimis- ja kasutuskulud
  • Usaldusväärsed, tõestatud tooted
  • Parim võimalik töö- ja tootmiskeskkond
  • Maksimaalne paindlikkus ruumi kasutamises

 

Rohkem tööstusliku kütte lahendustest

Puhas joogivesi igal ajal

Hügieeniline joogiveesüsteem on eluliselt tähtis hoonetes, kus veedab aega palju inimesi. Sellisel juhul on oluline nõue, et torustik oleks veevõtukohast kraanini täiesti hügieenilises seisukorras.
Rohkem joogiveelahendustest
Hügieeniline joogivesi
Paigaldajad

Eelised teile

Uponori uuenduslikud süsteemid hõlmavad kogu installatsioonitehnoloogia valikut tööstuslikust kiirgusküttest jaotuskappideni ja kohalikest soojusjaotuslahendustest hügieenilise joogiveesüsteemini. Iga komponent on proovitud ja testitud, pika tööeaga ja hõlpsasti paigaldatav. Loomulikult pakume teile ka laia valikut teenuseid. Meie müügiesindajatest Uponor Academyni: meie eksperdid on teie käsutuses, pakkudes abi igal projekti etapil.

Faktid

  • Konkreetse lahenduse väljatöötamine iga kliendi projekti jaoks
  • Tõestatud kvaliteet ja usaldusväärsus
  • Täielikud süsteemid ühest allikast
  • Roostevabad süsteemid
  • Kiire ja lihtne paigaldus
  • Sobivad taastuvenergiaallikatele
Hoone omanik

Eelised teile

Tööstus- ja logistikarajatiste investorite ja operaatorite jaoks on hoone majanduslik efektiivsus lõpuks kõige olulisem kriteerium. Siin on vaja leida hoone projekteerimis- ning eriti kütte- ja jahutuslahendusi, millel on kasutusaja vältel võimalikult madalad energia-, remondi- ja hoolduskulud.

Uponor mõistab tingimusi, mida nõuavad väga paljud ladustatud kaubad: näiteks toiduained, elektroonikakomponendid või pabertooted. Meie lahendused tagavad püsiva temperatuuri ja õhuniiskuse ning võivad garanteerida need kõigil rajatise tasanditel ilma tehniliste seadmeteta. Lisanõudeid on lihtne täita. Teil on rajatise põranda kasutamisel kõikvõimalikud vabadused.
Arhitekt/disainer

Eelised teile

Igaüks, kes planeerib tööstusrajatist, tagab Uponori lahendustega energiatarbe vähenemise. See määrab ära konkreetsed nõuded taastuvenergiate kasutamiseks ning alternatiivsed kütte- ja jahutusenergia pakkumise meetmed.
Uponori soojusjaotuse lahendused tööstushoonetele aitavad betooni integreerituna tagada heitsoojuse ärakasutamise. See vähendab oluliselt tööstushoonete kütmise kulusid.

50% tootmises kasutatavast primaarenergiast muudetakse heitsoojuseks, mida saab taaskasutada. Heitsoojuse kasutamisel on võimalik loobuda kulukatest hoone välispiirete energiatõhususe suurendamise meetmetest.

Tervislik ja produktiivne ruumitemperatuur

Meie energiasäästlikud lahendused sobivad ideaalselt taastuvenergiate kasutamiseks ning vähendavad energiakulu ja CO2 heitkoguseid. Anname abi ulatuslike teenustega, mis ulatuvad teostatavusuuringu ettevalmistusest tellimiste ja muude klienditeenusteni.