Uponorin ratkaisut teollisuuteen

Ehituslahendused

Tööstushooned

Tulevik on tööstuses

Tänapäevane tootmine vajab tänapäevaseid küttelahendusi. Uponoril on hea meel pakkuda just tööstusele sobilikke kütte ja jahutuslahendusi, olgu need siis kas  remondihalli põrandaküte, hulgilao laadimisala jää ja lumesulatus või õmblusvabriku laejahutussüsteem.  Uponori uuenduslike toodete ja süsteemidega saavad lahenduse ka kõige keerulisemad tootmishoonete kütte ja veevarustusvajadused.

uponor tööstushoone

Tõhusa energia kontseptsioonid tööstusrajatistele

  • Madalad ehitus- ja kasutuskulud
  • Spetsiaalselt tööstuslikuks kasutamiseks loodud tooted
  • Parim võimalik töö- ja tootmiskeskkond
  • Maksimaalne paindlikkus ruumi kasutamises
Rohkem tööstusliku kütte lahendustest

Puhas joogi- ja tarbevesi igal ajal

Veekvaliteet on väga oluline ka tööstushoonetes. Tööstuses töötavate inimese tervis on esmatähtis, samuti vajavad ka mitmed tootmisprotsessid puhast ja kvaliteetset vett.

Rohkem tarbeveelahendustest
Hügieeniline joogivesi
Paigaldajad

Eelised teile

Uponori uuenduslikud süsteemid hõlmavad kogu installatsioonitehnoloogia valikut tööstuslikust kiirgusküttest jaotuskappideni ja kohalikest soojusjaotuslahendustest hügieenilise joogiveesüsteemini. Iga komponent on proovitud ja testitud, pika tööeaga ja hõlpsasti paigaldatav. Loomulikult pakume teile ka laia valikut teenuseid. Meie müügiesindajatest Uponor Academyni: meie eksperdid on teie käsutuses, pakkudes abi igal projekti etapil.

Faktid

  • Konkreetse lahenduse väljatöötamine iga kliendi projekti jaoks
  • Tõestatud kvaliteet ja usaldusväärsus
  • Täielikud süsteemid ühest allikast
  • Roostevabad süsteemid
  • Kiire ja lihtne paigaldus
  • Sobivad taastuvenergiaallikatele
Hoone omanik

Eelised teile

Tööstus- ja logistikarajatiste investorite ja operaatorite jaoks on hoone majanduslik efektiivsus lõpuks kõige olulisem kriteerium. Siin on vaja leida hoone projekteerimis- ning eriti kütte- ja jahutuslahendusi, millel on kasutusaja vältel võimalikult madalad energia-, remondi- ja hoolduskulud.

Uponor mõistab tingimusi, mida nõuavad väga paljud ladustatud kaubad: näiteks toiduained, elektroonikakomponendid või pabertooted. Meie lahendused tagavad püsiva temperatuuri ja õhuniiskuse ning võivad garanteerida need kõigil rajatise tasanditel ilma tehniliste seadmeteta. Lisanõudeid on lihtne täita. Teil on rajatise põranda kasutamisel kõikvõimalikud vabadused.
Arhitekt/disainer

Eelised teile

Igaüks, kes planeerib tööstusrajatist, tagab Uponori lahendustega energiatarbe vähenemise. See määrab ära konkreetsed nõuded taastuvenergiate kasutamiseks ning alternatiivsed kütte- ja jahutusenergia pakkumise meetmed.
Uponori soojusjaotuse lahendused tööstushoonetele aitavad betooni integreerituna tagada heitsoojuse ärakasutamise. See vähendab oluliselt tööstushoonete kütmise kulusid.

50% tootmises kasutatavast primaarenergiast muudetakse heitsoojuseks, mida saab taaskasutada. Heitsoojuse kasutamisel on võimalik loobuda kulukatest hoone välispiirete energiatõhususe suurendamise meetmetest.

Tervislik ja produktiivne ruumitemperatuur

Meie energiasäästlikud lahendused sobivad ideaalselt taastuvenergiate kasutamiseks ning vähendavad energiakulu ja CO2 heitkoguseid. Anname abi ulatuslike teenustega, mis ulatuvad teostatavusuuringu ettevalmistusest tellimiste ja muude klienditeenusteni.