Tehokkuutta hulevesien imeyttämiseen

Imeyttäminen on tehokas ja ympäristöystävällinen tapa käsitellä hulevedet

Imeytysjärjestelmät ovat tehokas ratkaisu hulevesien muodostumispaikalla tapahtuvaan imeyttämiseen. Imeyttämisessä hulevesi läpäisee maaperän, josta se kulkeutuu pohjavesiin ja vesistöihin. Imeytymisen aikana maa-aines pidättää hulevesissä olevia haitta-aineita, joka parantaa niiden laatua. Imeytys on mahdollista on kun maaperä on läpäisevää. Lisäksi tulee huomoida pohjaveden korkeus ja siihen tarvittava turvaetäisyys.

Hulevesiratkaisuja käytetään tyypillisesti pihoilla, parkkipaikoilla, tien varsilla ja risteysalueilla. Uponorin hulevesien imeytysratkaisuihin kuuluu imeytysputki, hulevesikasetti ja hulevesitunneli.

Tuoteluettelo - hulevesien imeyttäminen

Hulevesien imeytysratkaisut

Imeytysputket
Hulevesikasetit
Hulevesitunnelit

Hulevesien imeytysratkaisujen aineistoja