Usein kysytyt kysymykset Uponor IQ -imeytysputkista

Miksi Uponor IQ -imeytysputki on investointina parempi kuin vaikkapa kivipesä tai kasetit?

Uponor IQ -imeytysputki on kustannustehokas ratkaisu, jonka avulla voit hallita hulevesijärjestelmän toimintaa kaikissa tilanteissa. Kivipesiin tai imeytyskasetteihin perustuvissa järjestelmissä tarkastus- ja puhdistusmahdollisuudet ovat paljon rajoitetummat.

Onko imeytysputkien kapasiteetti todellakin suurempi kuin imeytyskasettien?

Imeytysjärjestelmän kapasiteettia laskettaessa on tärkeää ottaa huomioon kokonaisuus. Koska Uponor IQ -imeytysputket asennetaan sepelikerroksen päälle, maamassojen kokonaisvesitilavuus on suurempi. Ja jos imeytysputket asennetaan normaalin hulevesiputkien kaivantoon, kaivutöiden tarve vähenee ja lisääntynyt kosketuspinta ympäröivään maa-ainekseen parantaa imeytyskapasiteettia entisestään. 

Eivätkö reiät tukkeudu, jos imeytysputkien ympärillä ei ole suodatuskangasta?

Eivät tukkeudu. Imeytysreiät ovat suojattuina putkien urissa. Imeytysputken täyttävä vesi imeytyy suurikokoisista rei'istä ulos maaperään. Esimerkiksi salaojaputkissa on monia hyvin pieniä reikiä, jotka vähitellen keräävät maaperästä vettä. Putkeen tai sen ulkopuolelle voi kertyä hienomateriaalia, joka heikentää putkien toimintaa vuosien mittaan. Nämä putket ovat läpimitaltaan pieniä eikä niitä siksi voi tarkastaa tai puhdistaa. Näin ei pääse tapahtumaan Uponor IQ -imeytysputkissa.

Voiko Uponor IQ -imeytysputkia asentaa liikennöidylle alueelle?

Kyllä voi. Se saattaa tosin vaatia eritystoimenpiteitä täyttömateriaalin ja asennussyvyyden suhteen. Asentaminen pitää suorittaa Infra RYL ohjeiden mukaisesti.

Miksi Uponor IQ -imeytysputket asennetaan ilman tiivisteitä?

Liitoksen ei tarvitse olla tiivis. Lisäksi liitoskohdat muodostavat vedelle yhden lisäpoistumistien imeytymiseen sepelikerrokseen.

Miten reiät pitää sijoittaa asennuksessa?

On tosin suositeltavaa sijoittaa putket reiät alaspäin, jotta putkisto pääsee tyhjentymään täysin. Se antaa suurimman mahdollisen tilavuuden seuraavaa rankkaa sadetta varten. Putkien lujuus on sama asennosta riippumatta.

Miksi Uponor IQ -imeytysputket ovat edullinen ratkaisu?

Se perustuu yksinkertaiseen putkimaiseen rakenteeseen, joka siirtää runsaasti vettä ja muodostaa kestävän, luotettavan ratkaisun. Koska putket on helppo asentaa, ne ovat edullisia jo asennusvaiheessa. Tarkastus- ja puhdistusmahdollisuuden ansiosta ne ovat edullinen ratkaisu myös pitkällä aikavälillä.

Miksi Uponor IQ -imeytysputket ovat ympäristöä säästävä ratkaisu?

Koska järjestelmä on käyttöiältään pitkä eikä imeytysputkia tarvitse kaivaa esiin vaihtamista tai puhdistusta varten, se säästää myös ympäristöä. Kivipesät on rikottava ja kasetit kaivettava esiin, jos ne tukkeutuvat.

Minkä kokoisina Uponor IQ -imeytysputkia on saatavana?

Varastokoot ovat 600 ja 1200 mm.