Hulevesien varastoinnissa ja viivytyksessä hulevedet johdetaan suuriin säiliöihin, joista ne päästetään painovoimaisesti tai pumpulla pikkuhiljaa eteenpäin viemärijärjestelmiin tai purkupaikkaan.

Hulevesisäiliöt

Hulevesisäiliöt ehkäisevät rankkasateiden aiheuttamia tulvia

Sademääriin emme voi vaikuttaa, mutta rankkasateiden aiheuttamat tulvat on mahdollista välttää. Hulevesien varastoinnissa ja viivytyksessä hulevedet johdetaan suuriin säiliöihin, joista ne päästetään painovoimaisesti tai pumpulla pikkuhiljaa eteenpäin viemärijärjestelmiin tai purkupaikkaan. Vesimäärä pysyy hallinnassa, eikä tulvia pääse muodostumaan.

Rankkasateen aikana lähtöyhde alkaa padottamaan ja veden pinta säiliössä nousee. Vesi kerääntyy hallitusti säiliöön, josta se tyhjenee pikkuhiljaa edelleen purkupaikkaan. Rajoittimena toimi joko virtauksen säätökaivo tai pumppaus.

Hulevesien viivytyssäiliöitä käytetään, kun 

  • maaperä on liian tiivistä hulevesien imeyttämiseen
  • tarvitaan varastokapasiteettia olemassa olevan hulevesiviemärin lisäksi
  • pohjavesi on niin korkealla, ettei hulevesiä voi imeyttää maahan 
Weholite-säiliöt
IQ-säiliöt
3 m3 säiliö

Weholite-hulevesisäiliöt ehkäisevät tulvia

Rankkasateiden aiheuttamilta tulvilta ja ylikuormitetuilta putkistoilta voidaan välttyä Weholite-viivytyssäiliöllä. Katso Uponorin ratkaisu suurten hulevesimäärien hallintaan.

Hulevesisäiliöiden aineistoja