Hygienic planning - Uponor hygiene logic

Vee kvaliteedi parandamine

Joogiveehügieeni planeerimine

Joogivee hügieeni tagamine veejaotussüsteemides on meie vastutus

Hügieeni kontseptsioon ja teadusala tegeleb haiguste, sealhulgas legionelloosi eest kaitsmisega ning tervise säilitamise ja tugevdamisega. Joogivee hügieen tähendab joogivee hea kvaliteedi tagamist kogu inimese eluea jooksul vastavalt loodud standarditele.

Joogivesi on üks elu tähtsamaid elemente. Joogivee ideaalse hügieeni tagamiseks on meie ülesandeks omalt poolt toetada planeerijaid, torulukkseppi ja tegutsevaid ettevõtteid.

Uponori hügieenikontseptsioon on joogivee jaotussüsteem, mis tagab kõrged hügieenistandardid detsentraliseeritud sooja vee tootmise, ringpaigalduse meetodi ja torude automaatse loputamise abil vee seismisega kaasneva vee roiskumise ärahoidmiseks. 

Nõuded hea joogivee kvaliteedi tagamiseks

Biokile moodustumise vältimiseks tasub joogiveevarustuse süsteem kavandada võimalikult väikeseks. Soojasõlmed soojendavad kraanivett vastavalt vajadusele.
Uponori joogivee hügieenikontseptsioon - kuum vesi
Külma vee temperatuur peaks olema < 25 °C
Sooja vee temperatuur peaks olema > 55 °C
Uponori torutehnoloogia ja disainimeetodid aitavad hoida veetemperatuuri alla 25 °C ja vältida külma vee torustiku soojenemist.
 
Hügieeni planeerimine õige veetemperatuuri hoidmiseks

Joogiveevarustusseadmed tuleb kavandada nii, et piisav veevahetus oleks tagatud iga 72 tunni järel või vähemalt iga 7 päeva järel. Uponori liitmikud ja automaatloputusega seadmed aitavad veel voolata ja vältida veeseisakut igal ajahetkel.

Hügieeni planeerimisel peab vesi voolama

Mis on legionelloos?

Kas teadsite, et sel aastal põhjustavad veega seotud haigused enam kui 656 097 surma? Isegi kui paljud spetsialistid enamikest juhtumitest teada ei anna, on kõige ohtlikum veega seotud infektsioon legionelloosist tingitud kopsupõletik. Haigus on põhjustatud legionella bakterite rohkearvulisest vohamisest saastatud vees, kusjuures 10-15% nakatumistest lõppevad surmaga. Vaata rohkem infot:

Legionella haiguse infoleht

EL joogivee kaitse direktiiv

Mida see teie joogiveelahenduse jaoks tähendab?

Euroopa Liidul on pika ajalooga joogiveepoliitika, mis tagab toiduks mõeldud vee ohutu tarbimise üle terve regiooni. EL on karmistanud joogiveedirektiivi, et parandada kõigi juurdepääsu veele, ajakohastada joogivee hügieenistandardeid ja suurendada läbipaistvust kõigi tarbijate jaoks. Seetõttu tuleb joogivee kvaliteeti kontrollida uusimatel teadusuuringutel põhinevate standardite abil ning see peaks olema tõhus ja tulemuslik. Tarbijatel peab olema ka õigus kogu ELis saada piisavat, õigeaegset ja asjakohast teavet oma joogivee hügieeni kohta.
Loe rohkem
EU directive

Joogivee hügieen alates planeerimisest, paigaldamise ja jälgimiseni

Uponor annab teile üksikasjalikke teadmisi joogivee hügieeni seadusandlike normide täitmise kohta, pakub HSE ja BIM projekteerimisteenuse toetust ning kutsub teid puhta joogiveesüsteemide koolitustele Uponor Academy koolituskeskuses.

Lisateavet joogivee hügieeni kohta leiate järgmistest brošüüridest

thumbnail

$name

PDF 3.83MB
6195AFA7A4C34893B4C148086CC658CB

Uponori hügieeni kontseptsioon (ENG)

Infobrošüür

Lisateave Uponori hügieenikontseptsiooni põhimõtete ja lahenduste kohta
PDF 1.55MB
1F49D7C979534A8EA6915606F7A7DEC0

Uponori hügieeniloogika büroohoone lahenduste näitel

Referents Leitradlofts büroohoone lahendustest, Köln

PDF 3.52MB