Põrandakütte ja -jahutuse kalkulaator

  • Uponori tarkvara

TechCON TD 7.0-UPONOR

See programm on mõeldud Uponori põrandakütte ja- jahutussüsteemide arvutamiseks. Kasutaja saab valida Uponori sobiva paigaldussüsteemi nagu terasvõrgule paigaldatav Classic, kinnitusprofiili kasutav Tacker või mõne muu süsteemi. Valida saab sobiva läbimõõduga toru, määrata igale ruumile eraldi soojuskao ja ruumi iseloomustavad tegurid nagu näiteks põrandakatte, temperatuuri, toitemagistraalide pikkuse ning sooritada arvutus automaatrežiimis.

Tarkvara arvutab minimaalse vajaliku pealevoolu temperatuuri, toru paigaldussammud aga ka ringide vajalikud pikkused, kollektorite seadistused, rõhukaod ning materjalide kirjeldustega tooteloetelu. Mittestandardse põrandakonstruktsiooni, pealevoolu temperatuuri, toru paigaldussammu või põrandajahutuse kavandamisel saab nõudlik kasutaja valida käsitsi arvutusviisi.


Eelised

  • Erinevat tüüpi paigaldused, torud ning nende kinnitusmeetodid
  • Automaatne või käsitsi arvutusviis
  • Pealevoolu temperatuuri arvutamine või kasutaja poolne valik
  • Igale ruumile torusammu automaatne või käsitsi määramine
  • Soojuskadude määramine keskmise väärtusena või igale ruumile eraldi
  • Juhtmeta või juhtmega ruumiautomaatika
  • Võimaldab teha hinnapakkumisi
  • Arvutuse saab salvestada kõvakettale ning see on igal ajal muudetav
  • Programmi automaatne värskendus kui uus version on kättesaadav

TechCON TD 7.0-UPONOR Demo video

Vaata kalkulaatori demo videot.
Programmi litsentsi saamiseks tuleb kasutajaks registreeruda.

Sulge