Uponor Combi ja Aqua Port soojasõlmed

Uponor Combi Port ja Aqua Port

Uued viisid energiaefektiivseteks hooneteks

Vaata koos meiega tulevikku. Tarbevee valmistamine ning soojusenergia jaotamine lokaalselt.Ehitised kasutavad vähemalt 40% globaalsest energiatarbimisest ning vastutavad üle kolmandiku atmosfääri jõudvast kasvuhoonegaaside emissioonist.  Seepärast on ehitiste energiatõhususe tõstmine väga oluline võitluseks inimtekkeliste kliimamuutustega.

Meie Combi Port and Aqua Port soojasõlmed pakuvad uut viisi ehitiste energiatõhususe parandamisel ja kliimamuutuste vähendamisel. Meie lokaalsed soojasõlmed kindlustavad hügieenilise tarbevee valmistamise ning energiatõhusa soojusenergia jaotamise.

On aeg muutusteks

 • Uue generatsiooni soojasõlmedega sooja tarbevee tootmine ning soojus/jahutusenergia tõhus jaotamine
 • Tarbevee tootmine hügieenilisel viisil legionellabakteri vältimiseks
 • Personaalselt projekteeritud ning tehases eelkoostatud soojasõlmed

Sinu eelised kasutades lokaalset tarbevee valmistusviisi ning soojusenergia jaotust

40% energia säästu
40% energiasäästu uponor combi port soojasõlmega

Uus mõtteviis: tsentraliseeritult lokaalsele

 • 58% energiasäästu püstakutorustike väiksema vajaduse tõttu
 • Kuni 80% energiasäästu renoveerimisprojektides väiksema isolatsioonitarbe tõttu
 • Väiksemad investeeringud süsteemi rajamisel ning oluliselt madalamad käitluskulud
100% hügieeniline
uponor combi port

Hügieeni uus tase: lahendus tõsisele probleemile

 • Hügieeniline sooja tarbevee valmistamine ilma veeboilerita
 • Soe vesi valmistakse ainult vajaduse korral igas korteris kohapeal
 • Uponori Hygiene Logic laheduse oluline komponent
Find out more about Uponor Hygiene Logic
30% kiirem paigaldus
30% kiirem paigaldus uponori combi port soojasõlmega

Uus viis paigaldamisel: individuaalselt loodud ja eelkoostatud

 • Projekteerime, arvutame energiasäästu ning valmistame sõlmed vastavalt teie konkreetsele projektile.
 • Sõlmed on tehases täielikult testitud ja kontrollitud ning tarnitakse otse objektile.
 • Tänu eelkoostatud sõlmele on paigaldusaeg kohapeal väike ja paigalduskulud minimaalsed.
Veelgi kiirema tarneajaga Uponor sõlmede standardvalik

Vaata videost kuidas süsteem toimib

Uponor Combi Port ja Aqua Port soojasõlmed vajavad ainult küttepüstaku või kaugkütte peale- ja tagasivooluühendust.  Erinevalt tavasüsteemist, lokaalne lahendus ei vaja tarbevee tsirkulatsioonitorustikke püstakus ega sooja tarbvee mahuteid/ boilereid.

Vaata või lae alla rohkem infot Uponori Port soojasõlmede osas

$name

PDF 1.42MB
3BABADBDB75346D1A89A9CB20C3AEA5D

Uponor Combi Port and Aqua Port

Brošüür ülevaatega energiaefektiivsetest Uponori soojasõlmedest

PDF 2.88MB

$name

PDF 7.44MB

$name

PDF 12.95MB