Dostava pitke vodde

Tooted

Joogiveevarustus

Joogivesi on elu

Vett vajavad kõik: taimed, loomad ja muidugi ka inimesed. Keskmine inimene eramajapidamises tarbib umbes 250 liitrit vett päevas. Seepärast ongi hügieeniline joogiveevarustus meie elu ja tervise jaoks ülitähtis. Tarnetaristu aga on sageli halvas seisus ja vajab ajakohastamist. Uponor pakub ohutuid ja usaldusväärseid lahendusi hügieeniliselt laitmatu varustuse tagamiseks hoones.

Joogiveesüsteemid ja joogiveehügieen

Hügieeniliselt puhas joogiveevarustus on eriti tähtis elamutes, samuti äri- ja avalikes hoonetes, näiteks hotellides, hooldekodudes, haiglates ja spordirajatistes. Peale selle vastutavad majaomanikud ja käitajad joogiveehügieeni eest ja peavad tagama joogiveevarustuse vastamise normidele. Neid reguleerib nt Saksamaal juhis VDI/DVGW 6023 "Hügieen joogiveevarustuses".

Nõuded projekteerimise, teostuse, käitamise ja hoolduse kohta". Tähtsaimad punktid on:

● Väike vee hulk
● Seisva vee vältimine
● Regulaarne veevahetus joogiveesüsteemis

Ühepereelamud

Uponori komposiittoru hügieenilises paigalduses.

Vaadake videost, miks soovitab Uponor niinimetatud ringpaigaldust. See on kindlaim paigaldusviis (võrreldes T- või järjestikuse paigaldusega) vastavalt hügieeninõuetele.

 

Seepärast tulevad Uponori lahendused teile kasuks

Lahendused ärihoonetele

Ringpaigalduse eelised

Hotellid, hooldekodud ja haiglad on tervishoiuametite erilise kontrolli all. Joogivee hügieenilise kasutuse tagamiseks võetakse kooskõlas Saksamaa joogiveemäärusega paigaldistest regulaarselt proove. Süsteemi käitajad vastutavad hügieeniliselt ohutu veevarustuse tagamise eest.
Veekasutuse sagedase katkemise korral on vaja spetsialisti oskusi. Näiteks tagab hügieeniline loputussüsteem Uponor Smatrix Aqua PLUS regulaarse ja ohutu veevahetuse kooskõlas joogiveemäärusega.

Lahendused elamutele

Lahendused elamutele

Joogiveemäärus nõuab majaomanikelt torustike regulaarset kontrollimist legionella suhtes. Legionella hakkab vohama nii kuuma kui ka külma vee torudes vee seismise tõttu ja kui temperatuuri ei suudeta hoida vahemikus 25 kuni 50°C.
Joogiveesüsteemi täiendatakse läbivoolu U-kraanipõlvedega, mida kasutatakse kraani ühenduspunktis. See hoiab usaldusväärselt ära seisutsoonide tekke. Põranda ja individuaalsed kuumaveeliinid veemahuga üle 3 liitri tulevad DVGW [Saksamaa Gaasi- ja Veetehnika Ühing] töölehe W551 kohaselt varustada ringlusega kuni tarbimiskohani. See aga tekitab probleeme külma vee paigaldustele. Näiteks võivad seintes olevad paigalduskanalid soojeneda. Isegi kui tegu on „ringpaigaldusega,“ võib tagajärjeks olla joogivee soovimatu soojenemine paigaldises külma vett juhtivate liitmike ja külma vee soojenemise tõttu. Rõngaspaigaldus põrandal aitab seda vältida.