Eelisoleeritud torustikud

  • Eelisoleeritud torustik

Tänapäevane kaugkütte jaotusvõrk

Väikekatlamaja küttetorustik peab vastama väga rangetele ohutuse, töökindluse, vastupidavuse ja tõhususe nõuetele. Uponor pakub eelisoleeritud torusid nii kütte- kui ka jahutusveevõrgu loomiseks. Neid tooteid saab kasutada eri rakendustes, kaasa arvatud kaugkütte jaotusvõrgus, majaühendustes, bioenergiavõrgus, biogaasitehases ja kaugjahutusvõrgus. Kasuktorustiku paigaldus pole keeruline ka raskemates oludes.

Uponori eelisoleeritud torud on end tõestanud töökindla, uuendusliku, paindliku ja kulutõhusa lahendusena, mis võimaldab transportida eri liiki vedelikke nii hoonete sees kui ka väljaspool. Pakume ka terviklikku tarbevee kasuktorustikku. Eelisoleeritud torude valmistamiseks kasutatud materjalid tagavad neile pika tööea. Kuna torud on kerged ja painduvad hästi, siis saab neid lihtsalt paigaldada ümber nurkade ja muudest takistustest möödumisel.

Eelisoleeritud torustikud

Parimad eelisoleeritud torud

  • Valik sisaldab torusid nii kütte- ja jahutusvee kui ka tarbevee jaoks.
  • Torud on ohutud, töökindlad ja vastupidavad.
  • Tänu toru suurepärasele painduvusele sujub paigaldamine kiiresti ja lihtsalt.
  • Eritööriistu pole vaja.
  • Ilma jätkamiseta saab paigaldada kuni 200 m pikkuseid kasuktorustikke.
  • Väga siledas voolutorus pole setteid ega kulumist ka 50-aastase tööea järel.

Vali lahendus:

Küttetorustik
Jahutustorustik
Sooja tarbevee torustik
Külma tarbevee torustik
Quattro

Uponor Thermo ja Uponor Quattro torud on ideaalsed küttevee edastamiseks kohalikes küttevõrkudes ning hoonekomplekside ja üksikute majade vahel.

Küttetorustik
supra acc

Uponor Supra on eelistatud toru jahutusveevõrgule. Teine võimalus on kasutada kohalikus võrgus kütte- ja jahutusvee edastamiseks Uponor Thermot.

 

Jahutustorustik
Aqua

Uponor Aqua on sooja tarbevee edastamiseks. Kiiresti, ohutult ja kulutõhusalt paigaldatav torustik on selleks otstarbeks parim.

 

Sooja tarbevee torustik
supra acc

Uponor Supra on parim toru joogiveele. Külmumisvastane kaabel tagab vee voolamise ka kõige suurema pakase korral. Toru võib kasutada ka muuks otstarbeks(kemikaalide transport, survekanalisatsioon).

 

Külma tarbevee torustik
Sulge