Maasoojusenergia

  • Geotermaalenergia
  • Geotermaalenergia

Maasoojusenergia – sõltumatus energeetika olukorrast

Maapõueenergia ehk geotermaalenergia (kreeka keeles geo ‘maa’; thermy ‘kuumus’) on maakoore kättesaadavas osas talletatud kuumus. Maasoojusenergia mõiste hõlmab nii soojusenergiat ja selle kasutamist tehnilisest vaatenurgast kui ka Maa termilise olukorra teaduslikku uurimist.

Maasoojusenergiat, mis on salvestunud kuni 400 m sügavusel, saab peale kiirguskütte ja vee kuumutamise rakendada energiaallikana ka kiirgusjahutuses, seejuures on kasutuskulud väga väikesed. Maasoojusenergiat saab rakendada igat tüüpi hoonetes alates eramutest kuni suurte kontori- ja tööstushooneteni. Maaküttesüsteemi töö püsikulud on üliväikesed ja kasutusaeg pikk. Kuigi maaküttesüsteemi tuleb pisut enam investeerida kui tavalistesse kütte- ja jahutusseadmetesse, on selle amortisatsiooniperiood tänu väikestele kasutuskuludele lühem.

Maasoojusenergiat saab energiaallikana rakendada kõik ühes lahenduses, kombineerides kiirguskütte- ja kiirgusjahutussüsteemi. Selline lahendus on efektiivsem ja kergemini paigaldatav kui kaks eraldi süsteemi kütmiseks ja jahutamiseks.

Lisaks lõikavad kiirgusküttesüsteemid kasu eksergia põhimõttest, mille kohaselt kütmisel rakendatakse võimalikult madalat ja jahutamisel võimalikult kõrget töötemperatuuri. Seepärast saab soojuspump töötada suurema efektiivsusega (kasuteguriga), vähendades energiatarvet ja seega ka kasutuskulusid.

Miks on maasoojusenergia keskkonnasõbralik?

Maasoojuslenergia taastub ja on keskkonnahoidlik
Maasoojusenergia on turvaline, kontrollitav ja universaalne
Maasoojusenergia on suure jõudlusega
Maasoojusenergia on ökonoomne
Taastuv

Maasoojuslenergiat on kütmiseks ja jahutamiseks saada lõputult ning 24 tundi ööpäevas. Maasoojusenergia kasutamine muude energiaallikate asemel vähendab ühtlasi kasvuhoonegaaside heitkoguseid.

Turvaline

Maasoojusenergia on tehniliselt kasutusvalmis ning teda on kütmiseks ja jahutamiseks rakendatud enam kui 50 aastat. Seda allikat saab kombineerida teiste energiaallikatega.

Jätkusuutlik

See energialiik sobib mitmesugustele energiatarbijatele, võimaldades kütta, jahutada, tarbevett soojendada ja energiat salvestada. Maasoojusenergia on ainus jätkusuutlik energiaallikas, mis suudab põhikoormusega toime tulla.

ökonoomne

See on kohapeal kasutatav, välistest tarnijatest ja valuutakurssidest sõltumatu energia. Maasoojusenergia kasutamine suurendab ettevõtte konkurentsivõimet ning mõjub tänu sellele hästi regionaalsele arengule ja tööhõivele.

Vali sobiv maasoojusenergia tooterühm

Vertikaalkontuur
Energiakaev
Energiavai
Vabajahutus
Vertikaalne maakontuur

Vertikaalkontuuri moodustavad soojusvahetid, mis on paigaldatud pinnasesse vertikaalselt. Kõige levinumaks lahenduseks on üks või kaks torusilmust, mis on paigaldatud puurauku. Need on nn üksikud või topelt U-kontuurid. Teised kontuurid on oma ehituselt kontsentrilised sisemised või välimised torud.

Vertikaalkontuur
Energiakaev

Energiakaevu moodustavad soojusvahetid, mis on paigaldatud pinnase pealmistesse kihtidesse (kuni 5 m sügavusele) vertikaalselt. Üksikud toruringid paiknevad spiraalselt või kruvikujuliselt. Energiakaev on horisontaalkontuuri eriliik.

Energiakaev
Energiavai

Soojusvahetid vaivundamentides, mis on paigaldatud ebapiisava kandevõimega pinnasesse. Üks või mitu toruringi paigaldatakse energiavaiadesse kas U-kujuliselt, spiraalselt või looklevalt. Seda meetodit saab kasutada nii tehases valmistatavate vaiade puhul, samuti kohtvaiade puhul, kus toruringid paigutatakse ettevalmistatud puuraukudesse, mis seejärel betooniga täidetakse.

Energiavai
Vabajahutus

Vabajahutuse rakendamiseks ühendatakse maaküttesüsteem põrandas, seinas või laes oleva kiirgusküttesüsteemi külge pumba või soojusvahetite rühma kaudu, et kasutada maapinna madalamat temperatuuri maja jahutamiseks. Säärases süsteemis soojuspumpa ei rakendata.

Vabajahutus
Sulge