Energiavaiad

 • Energiavai
 • Energiavai

Lahendus koormuse ja energia ülekandmiseks

Energiavaiad moodustavad termiliselt aktiveeritud vaivundamendi. Energiavaiade peafunktsioon on kanda hoone koormus üle maapinda. Samuti saab vaiu rakendada maasoojusenergia ülekande vahendina. 

Vastupidiselt teistele maaküttesüsteemidele saab energiavaiu kasutada põhilise soojusenergiaallikana. Tippkoormus tuleb vajaduse korral katta lisaküttesüsteemidega. Kui vundamendivaiad on vajalikud, siis saab neid soojuslikult aktiveerida. Investeering sellesse lisarakendusse on väiksem kui tema kasu kogu energialahendusele.

Energiavaiade süsteemi tuleks kasutada vahelduva hoidlana, kus kütmis- ja jahutamisoperatsioone süstemaatiliselt vahetatakse. Tänu sellele saavutatakse nii kütmisel kui ka jahutamisel optimaalne väljundvõimsus. Energiavaiade süsteemi temperatuuritasakaalu saab muuta säästvalt ja stabiilselt. Peaaegu ühtlane soojustasakaal läbi aastate minimeerib külgnevate energiavaiade omavahelised soojuslikud häired.

Intensiivse paigaldusprotsessi ajal võib toru saada viga ja sel juhul pole võimalik järgmisi vaiu aktiveerida. Vahetult hoone külge paigaldatud ühendustorud on samuti ohus. Seetõttu kasutab Uponor energiavaiade puhul maakütte PE-Xa torusid. Need torud on toodetud peroksiid-ristseotud polüetüleenist (PE-Xa), mis paindub hästi ja talub suurt mehaanilist koormust.

Uponori PE-Xa torude kasutamine minimeerib nii aeglaselt kui ka kiirelt levivate pragude tekke ja vähendab seega vaiade kahjustumise riski.

 • Energiavaiu on mitut tüüpi: 
 • puurvaiad (õõnsad vaiad); 
 • õõnsad betoonsilindrist rammvaiad; 
 • massiivsed pressitud betoonvaiad; 
 • tehases toodetud betoonvaiad; 
 • tehases toodetud rammvaiad; 
 • kohtvaiad; 
 • soontega seinad. 

Kõige levinumad torumõõdud on 20 × 0,2 mm ja 25 × 2,3 mm. Olenevalt hoonest võib vaivundamendi läbimõõt varieeruda, nagu ka torusilmuste arv vaia sees.

On olemas mitu paigaldusvarianti, näiteks looklev asetus, paralleelsed torusilmused, ristisuunas silmused ja spiraalne asetus (kujutised vasakult paremale).

Energy pile meander shape Energy pile parallel pipe loops Energy pile loops crosswise Energy pile spirals

Energiavaia peale- ja tagasivoolu saab vaia kohal olevasse kollektorisse ühendada Y- või T-liitmiku abil, liites selle vaia teistega ühte rühma. Vähemalt tagasivool peaks olema isoleeritud, et kogutud energia vaiadest ei hajuks. /p>

Torurühmad ühendatakse kollektoris, mida saab paigutada välja kambritesse või maja sisse. Majasisese paigaldamise puhul on vaja kollektor kondensatsiooni vältimiseks isoleerida.

Energiavaiade pikkus ja läbimõõt oleneb vajaminevast staatilisest koormusest. Staatilise koormuse arvutab ehitusprojekteerija. Energiavaiade paigaldamise keerukuse tõttu tuleks töösse kaasata ka maakütte projekteerija. Vastutustundlik planeerimine nõuab täpset prognoosi, kuidas kaevatud ja puutumata maapind pika aja jooksul käituvad ning kuidas vaiad üksteist mõjutavad, samuti tuleb katsetada soojuslikku vastust.

Uponorist saad kõik vajalikud energiavaiade komponendid, sealhulgas ühendustorustiku, kollektorid, kambrid ja tarvikud.

Energiavaiade peamised eelised:

 •  väike lisainvesteering, kui hoonele on planeeritud vaivundament;
 • katab soojusenergia põhivõimsuse;
 • kasutatav kõigi sügavate vundamentide puhul;
 • ideaalne lahendus nii elamule kui ka muudele hoonetele.
Sulge