Vabajahutus

  • Vabajahutus

Ideaalne lahendus, kui on vaja jahutust

Vabajahutus on mõiste, mis hõlmab hoonete jahutamist madala välistemperatuuri abil. Vabajahutus põhineb tavaliselt maasoojusvahetil, mis on ühendatud kiirguskütte- ja kiirgusjahutussüsteemiga.

Maasoojusvaheti puhul võib kasutada horisontaal- ja vertikaalkontuure või energiakaevusid. Rakendatavaks kiirguskütte- ja kiirgusjahutussüsteemiks võivad olla põranda-, seina- ja laeküte. Kiirgusküte töötab suurtel pindadel, mis tähendab, et ta saab maapinna temperatuuri kasutada otse jahutamiseks. Tänu sellele pole vabajahutuses soojuspumpa vaja. Kulub vaid see elekter, mida rakendatakse ülekande- ja veesüsteemi tsirkulatsioonipumba töös hoidmiseks.

Uponori pumbasõlm EPG6 on loodud eraldiseisvaks jahutuseks ja temperatuuri juhtimiseks vabajahutuse korral. EPG6 on eelkoostatud ja paigaldusvalmis. Koos Uponori maakontuuridega võimaldab see kasutada kiirgusküttesüsteemides vabajahutust.

Pumbasõlme EPG6 juhitakse kliimakontrolleriga C-46, mis võimaldab seadistada soojusvaheti sekundaartemperatuuri ning suhelda Uponori juhtsüsteemiga. Kliimakontroller C-46 saab temperatuuri juhtida ka kastepunktist lähtuvalt, vältides nii kondensatsiooni.

Süsteemi primaarosa töötab tsirkulatsioonipumbaga, mis paneb vedeliku maakontuuris ringlema, ning 3T segamisventiiliga, mis kontrollib primaarosa voolu, et säilitada sekundaarpoole õige temperatuur.

Kõik mainitud funktsioonid võimaldavad EPG6-l töötada iseseisva vabajahutussüsteemina. Vabajahutust saab kasutada peamiselt eramutes ja muudes keskmise suurusega elamutes.

Sulge