Vertikaalne maakontuur

  • Vertikaalne maakontuur
  • Vertikaalne maakontuur

Ruumisäästlik lahendus eri tüüpi pinnastele

Uponori vertikaalne maakontuur on kõige populaarsem maaküttesüsteem. Teda saab paigaldada igat tüüpi maapinda ja ta on kõige ruumisäästlikum. Maapinna ja soojuspumba soojust kombineerides saavutatakse temperatuuritase, mis võimaldab kütta ja tarbevett kuumutada. Vertikaalseid maakontuure saab suvel kasutada ka passiivseks (vaba-) ja aktiivseks jahutuseks, mis on teiste maaküttesüsteemidega võrreldes tema peamine eelis.

Vertikaalne maakontuur on kõige suurema investeerimiskuluga maaküttelahendus. Seepärast tuleks nii eeliseid kui ka investeeringuid õiglaselt hinnata. Vertikaalse maakontuuri rakendusala ulatub tavalisest eramust tööstus- ja kontorihooneni.

Uponori vertikaalkollektor koosneb ühest paralleelsest U-kujulisest PE100 torust. Soojusülekande vedelik, mis on vee ja antifriisi segu, ringleb torudes. Vedelik ammutab maapinnast soojust, transpordib selle soojuspumba aurustisse ja voolab jahtununa vertikaalkollektorisse tagasi.

Maapinnast ammutatud soojusenergia kuumutatakse soojuspumba toel küttesüsteemile vajaliku temperatuuritasemeni. Uponori vertikaalkontuuri pikkus võib olla kuni 250 m, kontuur tuuakse ehitusplatsile kokkumonteerituna ja ta on läbinud surveproovi.

Puurimisvarustus asub tavaliselt veoauto peal ja seepärast ei nõua paigaldustööd palju ruumi. Kirjeldatud toimingud ja kogu paigaldustöö täpsustab ning teeb puurimisfirma.

Pärast puurimist ja enne vaia betoneerimist tuleb vertikaalkontuur täita veega, et vältida torude kerkimist. Tavaliselt kinnitatakse torustiku otsa lisaraskused. Nendega tuleb puuraugu sügavuse arvutamisel arvestada. Kui on vaja teha vertikaalkontuuri tagasitäide, siis tuleb selleks kasutada termiliselt täiustatud täitematerjali. Et vältida tühimike teket, tuleks vertikaalkontuur rõhu all tagasi täita täitetoru ja pihustitoru kaudu, alati suunaga alt üles.

Kontuuri alale peale ehitamine ja selle katmine on lubatud, sest vertikaalne maakontuur töötab sügavuses, kus päikesekiirguse ning vihma mõju on piiratud. Tavaliselt ühendatakse vertikaalne maakontuur otse soojuspumbaga. Enam kui ühe kontuuri puhul tuleb kasutada silmuseid ja kollektorit. Kollektori saab paigutada välja kambrisse või maja sisse. Majasisese paigaldamise puhul on vaja kollektor kondensatsiooni vältimiseks isoleerida.
Enam kui 30 kW küttevajadusega objekti puhul nõuab paigaldamise keerulisus detailset projektikavandit koos TRT-katsete ja -prognoosidega.

Vertikaalse maakontuuri peamised eelised:

  • ruumisäästlik lahendus;
  • sobilik mitmesugusele pinnasele;
  • võimalik nii aktiivne kui ka vaba jahutus ja kütmine;
  • ideaalne lahendus nii elamutele kui ka muudele hoonetele.
Sulge