Sademevesi

  • Sademeveesüsteem
  • Uponor IQ - sademeveelahendus

Sademeveelahendus

Muutunud kliima lisab aastasse sajupäevi ja suurendab sademete hulka, seetõttu kasvab sademevee käitlemise osatähtsus pidevalt.

Uponori täiuslikku IQ sademeveelahendust saab taristu ehitamisel kasutada pea kõikjal: nii asulas, maal kui ka metsas. Uponori IQ sademeveetoru on välja töötatud tänapäeva nõudeid silmas pidades. Erikonstruktsiooniga sein ja tasapinnaline ühendusmuhv on omased vaid IQ torule.

Sulge